Ochrana Osobných Údajov

Aké osobné údaje spracúvam, prečo a ako s nimi narábam?
Vaše osobné údaje zbieram cez formulár na web stránke za účelom odosielania e-booku, Čo chladnička dala z blogu www.zlaticazarska.com na emailovú adresu odberateľa. Zbieram iba e-mailovú adresu odberateľa a krstné meno.  Krstné meno odberateľa využívame za účelom personalizácie. Tieto osobné údaje používam výlučne iba na odosielanie e-booku z mojej stránky, neposkytujem ich žiadnej tretej strane. Zabezpečenie osobných údajov odberateľa je podmienené zabezpečením webstránky cez SLL (Secure Socket Layer) enkrypciu dát.

Kto má prístup k vaším údajom?
K osobným údajom odberateľa mám prístup iba ja a môj hostingový provider, ktorý s týmito dátami síce nepracuje, ale v prípade mojej požiadavky by vedel tieto údaje vyhľadať.

Na zaznamenanie súhlasu s odberom e-booku a spracúvania na to potrebných údajov bude zaznamenané vaše krstné meno , emailová adresa a dátum a čas udelenia súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov. Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na účely zasielania newslettera.

K vašim údajom (meno, email) mám prístup iba ja, pretože som správcom blogu www.zlaticazarska.com

Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?
Odberateľ sa môže kedykoľvek odhlásiť z odberu e-booku cez odkaz „Odhlásiť z odberu“, korý je umiestnený v každom odosielanom e-maili v jeho dolnej časti. Po kliknutí na odkaz „Odhlásiť z odberu“ je odberateľ automaticky odhlásený z odberu e-booku. Svoje rozhodnutie odhlásiť sa z odberu e-booku nám môžete kedykoľvek oznámiť aj e-mailom na byzlatica@gmail.com

Kliknutím na odkaz “Odobrať e-book“ vyjadríte svoj súhlas, že môžem vaše osobné údaje spracúvať v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, a ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú niečo iné, máte okrem iného právo:
– na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvávam osobné údaje a ak áno, aké osobné údaje spracúvávam, na aký účel a po akú dlhú dobu,
– kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu,
– žiadať o opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne,
– na vymazanie vaších osobných údajov,
– na obmedzenie používania vaších osobných údajov,
– získať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v elektronickej podobe,
– podať sťažnosť u nás a/alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Kto sa stará o vaše údaje a ako nás môžete kontaktovať?
O vaše osobné údaje sa starám ja ako prevádzkovateľ webstránky www.zlaticazarska.com a kontaktovať ma môžete kedykoľvek cez e-mail byzlatica@gmail.com

Je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné?
Poskytovanie osobných údajov nie je nevyhnutné, ak sa ale uživateľ chce prihlásiť na odber e-booku musí zadať svoju emailovú adresu, na ktorú mu emaily s dodatočnými informáciami budú odosielané.

Cookies
Čo sú to cookies
Cookies je v protokole HTTP malé množstvo stavových dát, ktoré WWW server posiela webovému prehliadaču počas prehliadania webovej stránky daného webového sídla, ak toto používa cookies. Viac informácií o Cookies nájdete tu.
Prečo používam cookies
Väčšina internetových stránok, vrátane webstránky www.zlaticazarska.com využíva funkcionalitu cookies. Využívame ju hlavne na vylepšenie stránky a jej optimalizáciu. Návštevou našej stránky automaticky vyjadrujete svoj súhlas s použitím cookies.

Aplikácie na stránke, ktoré využívajú cookies:
Google Analytics
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usageGoogle Optimize
https://support.google.com/optimize/answer/6292487?hl=en
Google Tag Manager
https://developers.google.com/tag-manager/devguide