Momentálne moje dni štartuje vždy nejaké smoothie. Asi to znie odstrašujúco, že zelerové smoothie, ale je len na vás koľko toho zeleru si tam dáte.
Takže tu je receptík:

  • zeler
  • rastlinné mlieko
  • hlávková šalát
  • čerstvé ďatle
  • banán

Ozdoba sú vlašské orechy a čerstvé ďatle, ktoré taaaakto veľmi milujem.
Všetky ingrediencie si namiešate podľa vašej chuti.
Dáte do mixéra a za pár sekúnd máte chutné raňajky plné vitamínov. A deň sa môže začať.

Všetko s láskou.
Vaša Zlatica.

Now my day always starts with some smoothie. Perhaps it sounds intimidating, that celery smoothie, but it’s up to you how much you put celery in there.
So here’s the recipe:

  • celery
  • vegetable milk
  • lettuce
  • fresh dates
  • banana

Ornaments are walnuts and fresh dates, which follows very love.
All the ingredients mix according to your taste.
Put into a blender and in a few seconds you have a delicious breakfast full of vitamins. A day may begin.

All with love.
Your Zlatica.

Picture

Zelerové smoothie / Celery smoothie