Častokrát, najjednoduchšie potraviny sú najlepšie pre vaše zdravie, a to je určite dôvod pre orechy, v ktorom matka príroda má vytvorený takmer dokonalý balíček bielkovín, zdravé tuky, vlákninu, antioxidanty, rastlinné steroly, a mnoho vitamínov a minerálov.

​Medzi orechami su vlašské orechy kráľom, pretože výskum ukazuje, že môžu zvýšiť  zdravie mnohými spôsoby a to stačí len malé množstvo denne.

Vlašské orechy môžu pomôcť znížiť nielen riziko rakoviny prostaty, ale rakovinu prsníka rovnako. V jednej štúdii, myši, ktoré jedli ľudský ekvivalent 2,4 uncí celých vlašských orechov po dobu 18 týždňov mali významne nižšie a pomalšie-rastúce nádory prostaty v porovnaní s inou skupinou, ktorá spotrebovala rovnaké množstvo tuku, ale z iných zdrojov.

Celkovo vlašský orech  zníži rast rakoviny prostaty o 30 až 40 percent. Podľa jednej štúdie na myšiach, stačia len dve hrste vlašských orechov denne a riziko rakoviny prsníka sa zníži na polovicu, a spomalí sa rast nádorov o 50 percent.


Vlašské orechy tiež obsahujú rastlinné  omega-3  kyseliny alfa-linolénovej (ALA), ktorá je anti-zápalová a môžu brániť tvorbe krvných zrazenín patologických. Výskum ukazuje, že ľudia, ktorí jedli stravu s vysokým obsahom ALA je menej pravdepodobné, že zomrú na infarkt a majú takmer o 50 percent nižšie riziko úmrtia srdcovocievných chorôb.

​Je to úžasné, ako je hneď v prvej vete písané, že tie najjednoduchšie potraviny sú, tak prospešné pre naše zdravie.

Prajem vám všetkým krásny deň.

Všetko s láskou,
Vaša Zlatica.

It’s amazing how the right in the first sentence written that the simplest food is so beneficial to our health.​Oftentimes, the simplest foods are best for your health, and this is certainly the case for nuts, in which Mother Nature has crafted a nearly perfect package of protein, healthy fats, fiber, plant sterols, antioxidants, and many vitamins and minerals.

Among nuts, the case may be made that walnuts are king, as research shows they may boost your health in a number of ways at very easy-to-achieve „doses.“

Walnuts may help reduce not only the risk of prostate cancer, but breast cancer as well. In one study, mice that ate the human equivalent of 2.4 ounces of whole walnuts for 18 weeks had significantly smaller and slower-growing prostate tumors compared to the control group that consumed the same amount of fat but from other sources.

Overall the whole walnut diet reduced prostate cancer growth by 30 to 40 percent. According to another study on mice, the human equivalent of just two handfuls of walnuts a day cut breast cancer risk in half, and slowed tumor growth by 50 percent as well.

Walnuts also contain the plant-based omega-3 fat alpha-linolenic acid (ALA), which is anti-inflammatory and may prevent the formation of pathological blood clots. Research shows that people who eat a diet high in ALA are less likely to have a fatal heart attack and have a nearly 50 percent lower risk of sudden cardiac death.

​It’s amazing how the right is written in the first sentence that the simplest food is so beneficial to our health.

Have a nice day everyone.

All with love.
Your Zlatica.

Picture

Vlašské orechy / Walnuts

Picture

Vlašské orechy / Walnuts

Picture

Vlašské orechy / Walnuts