Ahojte, ako sa máte??:)
​Teraz je prechodné obdobie stále sa strieda teplo so zimou a električky sú plné ľudí, ktorých zdravotných stav nie je najlepší. Aj, keď som dlho odolávala, predsa ma zastihla menšia chorôbka:D, z ktorej si, ale ja nič nerobím a pekne sa liečim:)
Môj number one prírodný liek je Mumio- tu sa dočítate viac:  ​http://www.inspirationsbyzlatica.com/recommended/mumio.
Mumio si dávam každé ráno. Potom pijem zázvorový čaj s perilovým olejom a medom. A môj number two liek je:

 • med ( domáci )
 • citrón
 • cesnak 2 strúčiky ( domáci )

Postup:
Cesnak si postrúhate, vyžmíkate pólku citrónu a pridáte veľkú lyžicu medu. Toto všetko zmiešate do kopy a pomaličky papáte.

Toto všetko mi zaberá, keď mám zvýšené horúčky, kašeľ, nádchu, a aj keď ma bolia pľuca- na to je najlepší perilový olej.
Vlastnosti perilového oleja:

 • výrazné protizápalové vlastnosti
 • zvlhčuje pľúca a pomáha pri ich odhlienení
 • pomáha proti pľúcnym infekciám a ako prevencia chrípky
 • výborná podporná liečba pri astme, chronickej bronchitíde a alergiách-blokuje produkciu histamínu,čím zmierňuje alergické reakcie
 • pomáha tehotným ženám pri prekonávaní rannej nevoľnosti
 • používa sa liečbu gastrointestinálnych ochorení ako sú vracanie, bolesť brucha, zápcha alebo pri otrave jedlom
 • zvonku priaznivo pôsobí pri rôznych typoch dermatitídy, ekzémoch.

Ak ste chorí, tak určite vyskúšajte tento postup, ako sa liečím ja:)
Prajem vám deň plný pohody a lásky.

​Vaša Zlatica.

Hi how are you??:)
Now is the transitional period still alternates warm with cold and trams are full of people whose state of health is not the best. Even when I long resisted, does have caught less chorôbka: D from which you, but I’m not doing anything and heal nicely 🙂
These are my natural medicine when I’m sick .
My number one is Mumio- read more here:
http://www.inspirationsbyzlatica.com/recommended/mumio.
Mumio each morning . Then drink ginger tea with perilla oil and honey. And my number two is :

 • honey ( domestic )
 • lemon
 • garlic 2 cloves ( domestic )

Procedure:
The grated garlic , half lemon and add a large spoonful of honey . All this mixed together and slowly eat.

All this will take me, if I have increased fever, cough, runny nose, and although it hurts the lungs – it is the best perilla oil.
The pain of the lungs is the best perilla oil.
Perilla oil properties:

 • significant anti-inflammatory properties
 • It moistens the lungs and helps mucus
 • It helps against pulmonary infection and to prevent flu
 • Great supportive treatment of asthma, allergies, and chronic bronchitis of-production of histamine, to cushion allergic
 • It helps pregnant women to overcome morning sickness
 • It is used to treat gastrointestinal conditions such as abdominal pain, constipation, or food poisoning
 • the bell has a beneficial effect on various types of dermatitis, eczema.

​If you are sick, you should try this approach, how to heal myself 🙂
I wish you a day full of peace and love.​

​Your Zlatica


Picture

Prírodné lieky