Picture

Ovocno – mliečne raňajôčky / Fruity – milk breakfast

Milujem, keď ráno vstanem, dám si pohár čistej vody a zacvičím si rannú jógu, a potom si pripravým takéto skvelé raňajky, ktoré ma naštartujú do dňa.
Veľakrát sa mi, ale stáva, že si dám pohár vody, zacvičím si jógu a rýchlo si spravý nejaké smoothie alebo si zarobím zelený jačmeň a idem do práce. Takže takéto raňajky sú u mňa veľmi vínimočné, a preto si ich vážim:)
Tu je recept:

Nakrájate si banán, žlté kiwi potom nasypete medové guličky do misky a zaleje rastlinným mliekom.

Prajem vám dobrú chuť.
Všetko s láskou.
Zlatica.

I love it when I wake up in the morning, I’ll have a glass of pure water and work out – morning yoga, and then I can prepare this great breakfast which   will kick off my day.
But it often happens to me, that I have a cup of water, practice yoga and quickly do any smoothie or green barley  and I can go to work. So this breakfast is for me very exceptionally and therefore I appreciate them 🙂
Here is recipe:

Slice a banana, yellow kiwi then pour in the honey balls in a bowl and cover with vegetable milk.

Enjoy your meal.
All with love.
Zlatica.

Picture

Ovocno – mliečne raňajôčky / Fruity – milk breakfast