Toto sú tie najjednoduchjšie raňajkyyy, a tak chuťovo bombastické, že si ich budete chcieť urobiť znova.
Recept:

  1. Mango
  2. Ananás
  3. Medové guličky
  4. Voda

Kedže som písala, že jednoduchý recept, tak jednoducho dáte mango a ananás do mixéra.
Potom si nalejete hmotu do misky, posypete medovými guličkami a šup na to 😛
Všetky ingrediencie si namiešate podľa vašej chuti.

Všetko s láskou.
Vaša Zlatica

These are the simplest breakfast and they taste so bombastic that you will want to do them again.
Recipe:

  1. Mango
  2. Pineapple
  3. Honey balls
  4. Water

As I wrote that a simple recipe, so simply put mango and pineapple in a blender.
Then pour the mass into a bowl, sprinkle with honey balls and chop at it: P
All the ingredients mix according to your taste.

All with love.
Your Zlatica

Picture

Bombastik raňajky / Bombastic breakfast